Privacybeleid

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Niden.

Communicatie

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verstuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. Ook deze gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die op je computer, mobiele telefoon of tablet worden geplaatst. Ze worden uitgelezen als je onze website gebruikt. Om gebruik te maken van onze website is het niet noodzakelijk om persoonsgegevens achter te laten. Functionele cookies bevatten alleen technische functionaliteiten en zijn nodig om onze website naar behoren te laten functioneren. Analytics cookies verzamelen wij anonieme analyse cookies. Hiermee kunnen we bekijken hoe je onze website gebruikt. Deze informatie is niet te herleiden tot jou als persoon. We gebruiken deze informatie om onze website te verbeteren

Sociaal media

Vacatures en blogberichten op onze website kunnen worden gedeeld op je eigen sociaal media kanalen. Hiervoor kun je de aanwezige sociaal media buttons gebruiken. Deze buttons werken op basis van de cookies van de sociaal media partij (Facebook, Twitter, instagraam) waarop je een vacature of blog wilt delen. Voor het privacy statement en cookiebeleid van sociaal media partijen verwijzen we je naar hun websites.

Wanneer  en waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

We verzamelen persoonsgegevens wanneer je deze invult op onze website, inschrijft bij één van de vestigingen of wanneer je je op andere wijze aanmeldt om gebruik te maken van onze diensten. De gegevens zijn verzamelt en verwerkt om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Hieronder valt: bemiddeling, uitzenden, detachering, werving en selectie en salarisadministratie.

Je gegevens worden verwerkt om je op de hoogte te stellen van relevante vacatures nadat je gegevens hebt achtergelaten om gebruik te maken van onze diensten, om een werknemersrelatie met je aan te gaan en de hiervoor relevante administratie te kunnen uitvoeren. Verder als we een werknemersrelatie met je zijn aangegaan voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Niden verzamelt en verwerkt persoonsgegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening te kunnen bieden. Enkele van deze gegevens zijn bij wet verplicht om te verzamelen. We verzamelen onder andere de volgende gegevens:

  • bij inschrijving: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, relevante werkervaring en gevolgde en afgeronde opleidingen en/of cursussen.

 

  • Als je aan het werk gaat via ons of hebt gewerkt: voornamen, achternaam, roepnaam, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, geboorteplaats, BSN-nummer, burgerlijke staat, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, nummer identiteitsbewijs, kopie identiteitsbewijs, (eventuele) uitkering gegevens, certificaten, opleidingsniveau en gevolgde opleiding. Er kunnen kopieën van diploma(‘s), ID-kaarten of paspoorten worden verzameld.
  • In sommige gevallen: Medische gegevens, werkvergunning en verblijfsvergunning.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Niden deelt jouw gegevens intern indien noodzakelijk. Verder delen wij bepaalde gegevens met (potentiële) opdrachtgevers als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of als wij daar wettelijk toe worden verplicht. Als wij jouw gegevens delen met derden dan werken wij alleen met partijen met wie wij een verwerkersovereenkomst zijn aangegaan, waarin staat waarvoor ze jouw gegevens mogen gebruiken en dat ook zij verplicht zijn zorgvuldig om te gaan met jouw gegevens. Zo garanderen wij de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Ingeschreven uitzendkracht, niet tewerkgesteld - tot 4 weken na inschrijving.

Ingeschreven uitzendkracht, wel tewerkgesteld - tot maximaal 1 jaar na inschrijving.

Niet meer werkzame uitzendkracht -  tot 1 jaar na de laatste werkdag.

Enkele gegevens moeten langer worden bewaard, omdat dit bij wet verplicht is. De volgende gegevens bewaren wij langer: Gegevens voor de loonbelasting moeten wij bewaren tot 5 jaar na einde van het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking eindigt. Deze gegevens zijn: verzoeken tot loonheffingskorting, NAW-gegevens, BSN, geboortedatum en afschriften van documenten ter identificatie. Administratie en fiscale bewaarplicht; we moeten administratie die noodzakelijk is voor controle op de rijksbelasting en vennootschappelijke administratieplicht 2 jaar bewaren.

Nide is voor de ziektewet publiek verzekerd bij Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV). De gegevens over de ziekmelding bewaren wij tot 2 jaar na de laatste werkdag. Hieronder valt geen medisch dossier.

Veranderingen

Het privacy statement is afgestemd op de huidige mogelijkheden van deze website en op onze huidige diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website of onze diensten kunnen leiden tot wijzigingen in het privacy statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen wij dat ook op een zo duidelijk en opvallend mogelijke manier communiceren.

Aanpassen/uitschrijven persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens die in ons bezit zijn in te zien, te veranderen of te verwijderen. Ook toestemming die je hebt gegeven kan je intrekken. Hierover kun je contact opnemen per e-mail administratie@niden.nl. Daarnaast bestaat natuurlijk de mogelijkheid een klacht in te dienen als je denkt dat we toch iets met jouw gegevens doen dat niet zou mogen.

Voor meer infromatie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Rechten en plichten

Wij nemen de bescherming van je persoonsgegevens erg serieus. Wij zien het dan ook als onze plicht om de gegevens te beschermen. Onze schijven zijn beveiligd en alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot de gegevens. Als wij gegevens delen met derden dan hebben wij een overeenkomst met hen dat zij ook zorgvuldig omgaan met gedeelde gegevens.

Wat gebeurt er als je persoonsgegevens niet verstrekt?

Als je je persoonsgegevens niet wil verstrekken dan kunnen wij de overeenkomst niet naar behoren uitvoeren en dan zijn wij genoodzaakt de overeenkomst te beëindigen.